نکته : عملیات ایجاد ، حذف یا ویرایش در نسخه دمو و برای کاربر دمو به صورت نمایشی انجام میشود
نام کاربری و رمز عبور برای کاربر دمو : demo است
اپلیکیشن نمونه را از این لینک دانلود کنید.و آن را نصب کنید
با توجه به اینکه این سیستم از تاپیکها برای تفکیک اپ ها استفاده میکند ممکن است امکان ارسال نوت یا جیسون پس از 20 دقیقه تا نیم ساعت بعد از نصب امکان پذیر شود.لطفاً تا شناسایی کامل کاربر صبوری کنید.
برای ارسال جیسون های مختلف ابتدا فایل نمونه جیسون ها را از این لینک دانلود کنید. 18 نوع جیسون در این فایل قرار دارند.